Affärsvärldens bästa citat

[one_half first]

 [/one_half]

[one_half]

 


Redaktör: Hans-Olov Öberg
Omslag: Olof Nauclér
Språk: Svenska
ISBN:  9789185535729
Bandtyp: Inbunden
Utgivning: 2010-10-29

Köp boken här:[/one_half]

Affärsvärldens bästa citat


Om vi till att börja med exkluderar konsekvenserna av finansbolagskrisen, var 1990 resultatmässigt ett framgångsrikt år för koncernen

Affärsvärldens älskade spalt Citatet startades i slutet av 1988 och har sedan dess glatt tidningens läsare vecka ut och vecka in. Detta visar sig inte minst i läsarundersökningar där de vassa citaten som regel placerar sig i topp när det gäller tidningens läsvärde.

Nu släpps en samling bestående av de 400 roligaste, mest tänkvärda eller aningslösa citaten, med kända, ökända, bortglömda och okända upphovsmän. Samlingen presenteras kronologiskt men indelad i de olika skeenden som varit i näringslivet. Vem minns inte de glada dagarna i slutet av åttiotalet? De tuffa åren i nittiotalskrisens Sverige? Internetboomen? Och vredens år därefter?

Genom att spänna över en så lång period, blir Affärsvärldens Bästa Citat inte bara en humoristisk samling dumheter, utan även en managementbok, ett historiedokument och en studie i vad tidsandan egentligen kan få oss att ställa till med. En KULTURHÄNDELSE, helt enkelt!

More screenshots: