Den ihålige direktören

Den ihålige direktören är en studie i maktspel, omdömeslöshet och bristande verklighetsupp­fattning i politik och näringsliv. Hans-Olov Öberg har analyserat den svenska bankbranschen sedan 1980-talet, som konkurrentbevakare på SEB, eko­nomijournalist på Affärsvärlden, finansanalytiker på flera välkända investmentbanker och kapital­förvaltare på Folksam. Att denna roman till stora delar kan te sig mycket realistisk är därför ingen slump.

ISBN: 978-91-88153-37-1
ISBN e-bok: 978-91-88153-38-8
Omslag: Kari Modén
Band: Inbunden och pocket
Utkommer 7 oktober 2016, i pocket 10 april 2017