Fabian Wallen

Fabian Wallen, VD för det San Diego-baserade företaget Wallen Economics, har en magisterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Fabian har tidigare bland annat arbetat som nationalekonom på Svenskt Näringsliv och som chefekonom på Näringslivets Internationella Råd. Han har föreläst om ämnen som Sveriges ekonomiska historia och marknadsekonomins grunder i exotiska länder som Nordkorea och Vitryssland, samt turnerat med sitt punkband Los Pelados i Kina. Han har tidigare författat böckerna Flyt (tillsammans med Theodor Paues, 2009), Sjanghaja de som ligger (med Stefan Fölster, 2009), samt Kuwaharas dass och andra lösningar på stora samhällsproblem (med Stefan Fölster, 2011). 

More screenshots: