Jenny Rosander Ney

Jenny Rosander Ney är ekonom och har arbetat länge inom både finans- och webbranschen. Hon bor i Stockholm med sin man och sina två barn. Mamma Pappa Pengar är hennes första bok.

Print

More screenshots: