Kerstin Danasten

Kerstin Danasten är ekonomijournalist och arbetade under åtta år som redaktionschef och börsskribent på Affärsvärlden. 2008 började hon på konsult företaget Intellecta Corporate som rådgivare inom främst frågor om finans och redaktionell kommunikation. Sedan hösten 2012 arbetar Kerstin i egen regi som skribent och kommunikationsrådgivare.