Stefan Fölster

Stefan Fölster


Stefan Fölster är chefekonom på Svenskt Näringsliv och adjungerad professor vid KTH. Stefan har publicerat ett stort antal artiklar och debattartiklar inom tillväxt och näringslivsfrågor. Han har författat flertalet böcker som berör frågor så som möjlighet att reformera välfärdsstaten, få fart på tillväxten i Europa, föra en nytänkande miljöpolitik och lyfta fram sociala innióvatörer.