Sven Å Christianson

Sven Å Christianson är professor, legitimerad psykolog och författare vid Stockholms universitet. Hans forskning om sexualbrott, våldsbrott och traumatiska upplevelser hos barn och vuxna har fått stort inflytande inom vårdsektorn och rättsväsendet. Under de senaste 15 åren har han medverkat som sakkunnig i en rad uppmärksammade rättsfall.