Sven-Olov Daunfeldt

Sven-Olov Daunfeldt är docent i nationalekonomi och verksam som forskare vid HUI Research och Högskolan Dalarna. Hans forskning har blivit publicerad i ett tjugotal vetenskapliga tidskrifter och omfattar ett flertal olika områden, såsom företagsutveckling, institutionella reformer och beskattning. Sven-Olov är också en mycket uppskattad föreläsare och har presenterat sin forskning i världens alla hörn, från Nya Zeeland i öst till Kalifornien i väst.

More screenshots: