Svenska citroner – 8 fräscha idéer som lämnade en sur eftersmak

[one_half first]

 [/one_half]

[one_half]

 


Förlag: Kalla kulor förlag
Bandtyp: Danskt band
Språk: Svenska
ISBN13: 9789187049231
Utgivning: 2013-03-12
Författare: Sven-Olov Daunfeldt och Fabian Wallen

Köp boken här:[/one_half]

Svenska citroner – 8 fräscha idéer som lämnade en sur eftersmak


En brännhet debattbok av välrenommerade forskare.


 

Med sin starkt gula färg ser citronen friskt läskande ut. Dess innehåll är emellertid surt. I den här boken presenteras åtta ekonomisk-politiska reformer som lämnade en riktigt sur eftersmak. Kort sagt: reformer som ur ett internationellt perspektiv kan betecknas som ovanligt misslyckade.

Svenska citroner tar upp företeelser som när Sveriges mest älskade barnboksförfattare skrev en saga om hur konstigt det var att hon måste betala in mer skatt än hon faktiskt tjänade, och hur det kan gå när man hanterar skattebetalarnas pengar utifrån egna syften (och sedan skyller på millenniebuggen när Riksrevisionen kommer och knackar på dörren). Ett annat ämne är det stora ledighetslotteriet – friåret – som inte alls blev en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa, men som gav en lyckligt lottad grupp människor chansen att vila upp sig ett år på någon strand i Thailand.

Utdelandet av 3G-licenserna är en annan sur citron, liksom stoppandet av den mycket lyckosamma arbetskraftsinvandringen och försöken att nedmontera den privata äganderätten med hjälp av löntagarfonder. Här visas också hur mycket mer samhällsekonomiskt effektivt det hade varit att släppa ut pengarna från en helikopter än att betala ut alla företagsstöd (vars summor är höljda i dunkel). Slutligen presenteras den kanske mest surrealistiska citronen av dem alla: Hur politikerna lät bygga bostäder runt om i landet, för att några år senare låta riva samma bostäder, på grund av en inskränkt och reglerad bostadsmarknad.

Svenska citroner är en noggrann och metodiskt granskning som både underhåller och skrämmer. Och viktig att ta del av för de som skall forma framtidens politik.

---

Du kan också läsa om fler citroner och resonemangen bakom dem på Citronbloggen, där Sven-Olov Daunfeldt och Fabian Wallen fördjupar sig i de absolut suraste reformcitronerna.

More screenshots: